Калкыгыч-2. Оригами

 
Кагаздын форматы А4
Кагаздын түрү  принтер кагаз
Учактын түрү оригами
Жасоо ыкмасы  бүктөө
Жасоо оордугу жеңил
Учушу  жакшы
Кыскача маалымат Бул учактын түрү глайдер (анг. "glider" - планер) деп аталат. Аны жасаш эң жеңил. Бул учактын өзгөчөлүгү анын канаттарынын учтары жогору карай бүктөлгөнү. Бул учактын түз учушуна кошумча жардам берет. Глайдердин мындан да жөнөкөй түру бар болгондуктан муну "Глайдер-2" деп атап койдук.

Жасалышы:

1.А4 форматындагы кагазды эки капталы тең болгондой бүктөйбүз. Муну менен учактын симметриясын сактоого жардам боло турган өзөк сызыкты жасайбыз.
 2. Кагаздын эки учу ортоңку өзөк сызыкка жеткендей жана бурчтан ортоңку сызыкка чейинки кырлар сызыкка дал келип жаткандай кылып бүктөйбүз.
3. Үстүңкү бөлүктө пайда болгон үч бурчтукту толугу менен ылдый бүктөйбүз.
 4. Пайда болгон төрт бурчтуктун өйдөңкү эки учун сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып бүктөш керек. Алар учу ылдый караган үч бурчтуктун учунан бир аз жогору болуп, ортоңку өзөк сызыкта жатыш керек.
5. Бүктөлгөн капталдардын ылдый жагында чыгып турган үч бурчтуктун учун өйдө кайрып бүктөйбүз. Муну менен биз капталдарды "кулпулайбыз" .
6. Өзөк сызык боюнча ичин сыртка каратып учакты бүктөйбүз да баш жагын (кууш жагы) сол жакты каратабыз.
 7. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып канатын ылдый бүктөйбүз.
 8. Учакты которуп, аркы канатын да ылдый бүктөйбүз. Бул канатын бүктөп жатканда анын кырлары мурда бүктөлгөн канаттын кырлары менен дал келишине көңүл бургула.
9. Канаттардын учун өйдө бүктөшүбүз керек. Бул бүктөмдүн сызыгы өйдөңкү канат бүктөмүнүң сызыгына параллель болушун карагыла. Канаттардын учу бүктөлгөндөн кийин канаттарын бир аз жазгыла.
 10. Учакты алдынан караганда канаттарынын жана анын учунун бүктөмү сүрөттөгүдөй болушу керек. Учакты эми учурса болот.
Учак начар учса

Жарнаманын орду

Жеңил, Оригами , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *