Космостук кеме. Оригами

Кагаздын форматы чакмак (квадрат)
Кагаздын түрү принтер кагаз
Учактын түрү оригами, модель
Жасоо ыкмасы бүктөө
Жасоо оордугу орто
Учушу орто
Кыскача маалымат Бул учактын түрүн жасоону Gery Hsu жазган китептен алдым. Ал өзү коно алган космостук кемеге чын эле окшош. Анан да жаман эмес учат. Бир гана аны учуруш бир аз оорчулукту пайда кылат. Биз кагаз учактарды учуруш үчүн алдынан кармаганга көнүп калганбыз, а бул учакта канаты ылдыйда, а фюзеляжы жогоруда жайгашкан.

Жасалышы:

 1. Чакмак баракты диагоналынан бүгүп кайра жазабыз.
2. Өзөк сызыктын эки жагындагы капталдарын сүрөттөгүдөй кылып бүгөбүз. Эки капталдын кырлары өзөк сызыкта жаткандай болушу керек.

3. Ар бир капталдагы үч бурчтуктун жактарын дагы бир жолу сүрөттөгүдөй бүгөбүз. Бирок бул жолу ичин карай. Бүгүлүп жаткан кагаздын кыры ичтеги чоң бүктөмгө такалышы керек.

4. Сүрөттөгүдөй кылып эки бүктөмдүн ордун белгилейбиз да учтуу жагы үстүндө болгондой кылып бүктөйбүз.

5. Бул бүктөмдөрдү чебердеп жасаш керек. Өзүңөр сүрөттөн көргөндөй, бүктөмдүн бир учу үстүндө жаткан үч бурчтуктүн кыры менен алдындагы кагаздын кыры кесилишкен жерден башталат. Бүктөгөндө бүктөлүп жаткан жаңы капталдын кыры үстүңкү үч бурчтук бүктөлгөн бүктөмдөн ашпашына көңүл буруш абзел. Бүктөмдү белгилеп алгандан кийин, үч бурчтукту ары жазып алып анан капталды бүктөйбүз. Ошондой эле экинчи капталды. Бүктөлгөндөн кийин үч бурчтукту кайра ордуна алып келебиз. Эгер мурда айтылгандай бүктөлүп жаткан капталдын кыры үч бурчтуктүн бүктөмүнөн ашып кетсе, үч бурчтукту кайра калыбына келтире албай каласыңар, ал эми эгер жаңы капталдын кыры үч буртуктун бүктөмүнө бир топ жетпей калса, анда үч бурчтукту кайра ордуна алып келгенде ал жаңы бүктөлгөн капталдарды жаңы абалдарында "бекитпей" калат.

6. Эгер бардыгын туура жасасаңар мына мындай фигура пайда болот. Эмки бүктөмдөрдү жасаш үчүн бул фигураны ары жагын бери каратып которобуз.

7. Алгач өйдө караган учун бери бүктөп алабыз. Пайда болгон үч бурчтуктун ар бир бурчу тең экиге бөлүнгөндөй кылып бүктөп алабыз. Аны үчүн бери бүктөлгөн үч бурчтуктун бир капталын кайра ары жакка бүктөйбүз. Бүктөгөндө анын кыры үч бурчтуктун бүктөмүнө дал келиши керек. Анан ошондой эле экинчи капталды бүктөп алабыз.
8. Баарын туура жасасаңар ушундай фигура жаралат. Аны өзөк сызык боюнча ары жакты карай бүктөйбүз.
9. Бүктөлгөн фигураны капталынан караганда мына мындай болот. Учактын учун ичине кайрып бүктөйбүз. Андан кийин канаттарын сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып эки жакка бүктөп жазабыз.
Оригами, Орто , , , ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *