Freccia (жебе). Оригами

Кагаздын форматы А4
Кагаздын түрү принтер кагаз
Учактын түрү оригами, модель
Жасоо ыкмасы бүктөө
Жасоо оордугу орто
Учушу орто
Кыскача маалымат

"Freccia" италия тилинде "жебе" дегенди түшүндүрөт. Чын эле бул учак жебеге окшошуп кетет. Өзгөчө, бул түзүлүштүн авторунун айтымы боюнча, учактын фюзеляжын кууш кыла турган болсок. Бирок менин бул учакты жасап, аны  учуруу тажрыйбам учактын фюзеляжы кууш болсо анын түз жана туруктуу учушун камсыз кылуу бир кыйла оор боло тургандыгын көрсөттү.

Кошумча маалымат үчүн - экинчи дүйнөлүк согуш учурунда так ушундай аталышта италиялыктардын Fiat G.50 Freccia деген бир орундуу истребители болгон.

Жасалышы:

 1. Баракты туурасынан тең эки бүктөп, кайра жазабыз.
2. Эми узунунан тең эки бүктөп жазабыз.

3. Эки капал учун сүрөттөгүдөй кылып бүктөйбүз. Бүктөлүп жаткан капталдардын кырлары ортодогу өзөк сызык менен дал болушу керек.

4. Ылдыйкы экинчи жарымында сүрөттөгүдөй буктөмдөрдү жасайбыз. Жаңы бүктөмдөрдүн бир учу өзөк сызык менен кагазды туурасынан бөлгөн бүктөмдүн кесилишинде жатса, экинчи учтары өзөктүү сызыктын эки жагында жаткан эки капталдын так ортосунда болушу шарт. Кийин бул бүктөмдөр учактын килин жасоого керек болот.

5. Эми үстүңкү үч бурчтукту ылдый карай бүктөйбүз. Бирок бүктөм үч бурчтуктун таманы менен эмес, аны менен туурасынан кеткен бүктөмдүн так ортосунда болуш керек. Аны жасаш жеңил эле. Өйдөңкү учун ылдый бүгүп жатканда үч бурчтуктун ылдыйкы бурчун кагаздын туурасынан кеткен бүктөмгө туура келтириш керек. Өзөк сызыктар бири-бирине туура келип турушун сактагыла. Ошондо учак симметриялуу болот.

6. Эгер бардыгын туура жасасаңар мына мындай фигура пайда болот. Эми эки өйдөңкү каптал-учун дагы да ылдый карай  бүктөйбүз.

7. Пайда болгон чоң үч бурчтуктун таманынын алдында чыгып турган кичнекей үч бурчтукту өйдө карай бүктөйбүз. Муну менен биз эки капталды жылбагандай кылып "бекитебиз".
8. Эки капталды өзөк сызык боюнча ары карай бүктөйбүз. Бизди карап турган жагы сыртта болушу керек.
9. Пайда болгон фигураны капталынан караганда ушундай болушу керек. Эми "килин" жасайбыз. Аны үчүн биз башында жасаган бүктөм боюнча сүрөттөгү бөлүктү жогору түртүп чыгарабыз.
9. Эми канатын жасайбыз. Аны үчүн сүрөттөгүдөй бүктөм жасашыбыз керек. Өзүңөр көргөндөй, канат бүктөмүнүн бир учу килди чыгарган бүктөмдөн башталса, экинчи учу килдин бүктөмүнүң экинчи учунун так тушунда. Жаңы бүктөм боюнча канаттарын бүктөп фюзеляжына тик болгондой кайра жазабыз.
Оригами, Орто , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *