Ту-144. Жөнөкөй

Кагаздын форматы открытканын өлчөмү, 10,5 см Х 14,5 см
Кагаздын түрү открытка, калың ватман
Учактын түрү жөнөкөй, модель
Жасоо ыкмасы кесип желимдөө
Жасоо оордугу жеңил
Учушу жакшы
Кыскача маалымат Бул учактын автору Володя Тетешкин. Кагаз учак бир кезде атактуу, үн ылдамдыгынан бат уча алган дүйнө жүзүндөгү биринчи адам ташуучу Ту-144 лайнерине окшошуп кетет. Учакты жасоодо калың почта открыткасы колдонулат. Открытка кол алдымда болбогондуктан анын өлчөмүндө блокноттун мукабасын колдондум.

Жасалышы:

  1. Алгач открытканын так ортосунан узуну боюнча өзөк сызыгын чийиш керек. Адан соң өзөк сызыктын эки жагынан андан 10 мм аралыкта дагы эки параллель сызыкты чиебиз.
2. Открытканы өзөк сызык боюнча бүктөйбүз. Анын бир учунан 20 мм алыстыкта, ал эми экинчи жагынан 10 мм алыстыкта өзөк сызыкка тик сызыктарды чиебиз.
3. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй “А” чекити менен “Б” чекитин бириктирип боёлгон үч бурчтук бөлүктү кесип салабыз.
4. “Б” чекитинен” 25 мм аралыкта кайчы менен 10 мм тереңдикке кесим кылабыз. Ушул жерден канаттын учуна чейин учактын элерону болот. Сызык боюнча канатты бүктөп жазабыз. Учактын кабинасы (ал учакты борборлоштурган салмак болуп эсептелет) эки “мурутчадан” жасалат. Бир мурутун кыякчадай бүктөп, экинчи муруту менен аны ороп чыгабыз. Канат ортосундагы фюзеляжды желимдейбиз. Элерондордун жардамы менен учактын түз учушун камсыздайбыз.
Жөнөкөй учактар , , , ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *