Узунмурун. Жөнөкөй

Кагаздын форматы 22,5 см Х 14 см өлчөмүнөн кем эмес
Кагаздын түрү ватман
Учактын түрү жөнөкөй учак
Жасоо ыкмасы кесип-желимдөөө
Жасоо оордугу жеңил
Учушу орто
Кыскача маалымат Бул учактын автору Аркадий Пономарев. Ал учакты эски түстүү журналдардын мукабасынан жасачу. Биз ватманды колдонсок болот. Бул учактарды түз учуруу машакаттуу иш. Бирок өлчөмдөрүн так кылып кессеңер жана элерондорун туура койсоңар, автордун айтымында, учак адам боюндагы бийиктен учурулса 10-12 метрге чейин уча алат. Бирок мен ага жете албадым.

Жасалышы:

Ватманга аралыктары 14 ммден болгон чакмактарды чийип чыгабыз. Анан так сүрөттөгүдөй кылып учактын контурун түшүрөбүз, аны кесип алабыз (эгер контуру түшүрүлгөндөн кийин кагазды өзөк сызык боюнча бүктөп алып кессеңер учактын эки капталы тең симметриялуу болот). Бүктөмдөр боюнча канаттарын, элерондорун бүгүп жазабыз. Учак бекемирек болушу үчүн канаттардын тушунда фюзеляжды бир аз желимдеп койсо болот. Канаттардагы элерондорун өйдө-ылдый бүктөп учактын туз учуусун камсыз кылабыз.
Жөнөкөй учактар , , ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.